Zdjęcie

KILKA SŁÓW NA TEMAT TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

Na zajęcia logopedyczne kwalifikowani są uczniowie: 

  • posiadający opinię lub orzeczenie uprawnionej placówki, najczęściej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w których zawarte są wskazania do podjęcia terapii logopedycznej w szkole,
  • zakwalifikowani na podstawie przesiewowych badań mowy.

Uczniowie objęci opieką logopedyczną diagnozowani są poprzez badania indywidualne, wywiady z rodzicami i nauczycielami oraz konsultacje specjalistyczne (lekarskie, psychologiczne, pedagogiczne).

 Zajęcia logopedyczne prowadzone są indywidualnie lub grupowo, w zależności od potrzeb i możliwości uczniów. Podczas zajęć prowadzone są działania wzbogacające słownictwo, stymulujące świadomość językową, usprawniające aparat artykulacyjny, korygujące zaburzenia artykulacyjne oraz rozwijające mowę uczniów.

 Praca logopedy wiąże się ze stałą współpracą z rodzicami dziecka, którzy świadomie i systematycznie powinni wspomagać oddziaływania logopedyczne poprzez utrwalanie zalecanych ćwiczeń.

  

HARMONOGRAM PRACY LOGOPEDY

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

                                                         poniedziałek: 14:30 – 15:00

 czwartek: 10:00 – 15:00

 piątek: 8:45 – 15:00

 

 Dla rodziców