Zdjęcie    Historia Szkoły Podstawowej nr 1 w Olszynie sięga roku 1945, kiedy to 16 października dokonano oficjalnego otwarcia placówki. Kierownictwem i organizacją pierwszej placówki oświatowej w Olszynie zajął się pan Wacław Krawczyk. Prowadził on szkołę w latach 1945-1950. Budynek, w którym mieściła się szkoła, usytuowany był przy ulicy Wolności 69.

    W początkowym okresie swojej pracy szkoła miała bardzo złe warunki lokalowe - dwie izby lekcyjne i cztery oddziały, z których każdy liczył 12 uczniów. W grudniu 1945 r. liczba ich wzrosła do 72, a pod koniec roku szkolnego do 105. Rozpiętość wiekowa między uczniami jednej klasy była znaczna. Obok siedmiolatków uczęszczali również starsi o dwa, trzy lata uczniowie. Dzieci uczęszczające do szkoły przybywały wraz z rodzicami jako pierwsi osadnicy z terenów Kresów Wschodnich oraz Centralnej Polski, a także z województwa poznańskiego i kieleckiego. W szkole brakowało ławek, podręczników, zeszytów i pomocy naukowych. Doskwierał brak wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej. Do grona nauczycieli zaczynających pracę w Szkole Podstawowej nr 1 w Olszynie należeli: Weronika i Stanisław Sadowscy z okolic Wilna, Jadwiga i Józef Konieczny z województwa łódzkiego, Jan Nyczyk zdemobilizowany podporucznik Wojska Polskiego rodem z Krakowa. W kolejnych latach dołączyli Edward Krycki, Jadwiga Zięciak, Henryk Haik, Danuta Mickiewicz, Janina Lubecka-Pachota i Maria Gładysz-Wiercińska.

    W roku 1948 szkoła zajęła budynki przy ulicy Legnickiej nr 2 i 3. Mieściły się tam klasy od pierwszej do siódmej, a przy ulicy Wolności 69 zostały oddziały klas od pierwszej do czwartej. Kierownikiem w tamtym czasie był pan Edward Krycki. W styczniu 1954 roku dzięki staraniom Urzędu Gminy i Komitetu Rodzicielskiego, szkoła otrzymała większy budynek po Gimnazjum Przemysłu Drzewnego. Mieścił się on przy ulicy Świerczewskiego 20, w dawnym pałacu poniemieckiego magnata wybudowanym w 1906 roku.

    Po przejęciu nowego obiektu władze szkoły - z nowym kierownikiem Henrykiem Haikiem - i rodzice przystąpili do budowy sali gimnastycznej oraz nowych pomieszczeń lekcyjnych na pierwszym i drugim piętrze uzyskując je przez wyburzenie ścian. Założono także centralne ogrzewanie. Szkoła wraz z budynkiem uzyskała dużo powierzchni wokół szkoły, lecz tereny te nie były zagospodarowane. W bagnistej części w latach 1953-1956 przy pomocy uczniów i rodziców przygotowywano boisko. Następnie ogrodzono cały teren szkoły. W 1960 roku urządzono gabinet biologiczny oraz fizyczny, opiekował się nimi pan Krycki. Dzięki Komitetowi Rodzicielskiemu i zakładowi opiekuńczemu w latach 1961-1962 wykonano na placu za szkołą metalowe urządzenia do gimnastyki. W roku 1965 wzorowo prowadzony ogródek szkolny zdobył pierwszą nagrodę w konkursie wojewódzkim.

    W latach 1980-1981 dyrektorem szkoły była pani Helena Karpińska, a po niej, od roku 1982 tę funkcję przejął Józef Kicuła.  Od roku 1992 dyrektorem szkoły jest Pani Grażyna Petruch.

 

 

SZKOŁA DZIŚ

    Dziś szkoła Podstawowa nr 1w Olszynie zajmuje jeden budynek przy ulicy Świerczewskiego 20, oddalony od centrum. Takie położenie placówki sprzyja bezpieczeństwu, uczęszczających do niej uczniów.

 Przed  odnowionym budynkiem szkoły znajduje się piękny park, w którym rośnie 120- letni czerwony buk „Henryk”, uznany za pomnik przyrody, prawnie chroniony. Przy szkole znajduje się również plac zabaw.

    Na uwagę zasługuje nie tylko otoczenie obiektu, ale również wyposażenie pomieszczeń lekcyjnych i innych, niezbędnych do spełnienia przez szkołę jej funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. W budynku szkoły dokonano poprawy warunków nauki i pracy poprzez wyremontowanie sal lekcyjnych, toalet, poprawienie stanu podłóg. Utworzono szatnię, w której każdy uczeń ma swoją szafkę.

     Ponadto szkoła posiada:

  • dobrze wyposażona pracownię komputerową,
  • przestronną bibliotekę szkolną, w której znajduje się Multimedialne Centrum Informacyjne,
  • gabinet pedagoga,
  • gabinet profilaktyki szkolnej, w którym urzęduje pielęgniarka szkolna,
  • przestronną, dobrze wyposażoną salę dla dzieci oddziału przedszkolnego,
  • pomieszczenia klasowe zapewniające właściwą i skuteczną realizację nowej podstawy programowej,
  • świetlicę,
  • salę gimnastyczną o niestandardowych wymiarach, dostosowaną do potrzeb uczniów.

     Przy szkole funkcjonuje kompleks boisk sportowych „Orlik 2012”.

 

 

KALENDARIUM WAŻNIEJSZYCH UROCZYSTOSCI, WYDARZEŃ, ZDARZEŃ

I INWESTYCJI W LATACH 1992- 2010

Rok

Wydarzenie, zdarzenie, inwestycja

1994

Nadanie imienia pomnikowi przyrody- bukowi czerwonemu

1995

Obchody pięćdziesięciolecia istnienia szkoły

1996

Utworzenie w szkole stanowiska pedagoga szkolnego

1998

Powstanie pierwszej pracowni komputerowej z dostępem do Internetu

1998

Powstanie gabinetu pielęgniarki szkolnej,

1998

Pierwszy wyjazd uczniów na „zieloną szkołę”

1998

Przyłączenie oddziału zerowego do szkoły,

1999

Pozyskanie komputerów z Agencji Rynku Rolnego

2001

Utworzenie placu zabaw

2001-2002

Przeobrażenie parku szkolnego

2003

Uzyskanie certyfikatu „Szkoła z klasą”

2003/2004

Nawiązanie współpracy z  czeskimi szkołami w Żeleznym Brodzie; międzynarodowa wymiana uczniów;

2004

Utworzenie „zielonej klasy” na terenie parku przyszkolnego

2004

Utworzenie pracowni komputerowej z funduszy MEN, na 11 stanowisk

2005

Uzyskanie, po raz pierwszy, certyfikatu „Bezpieczna szkoła”

2005

Obchody 60-lecia istnienia szkoły

2006

Otwarcie Multimedialnego Centrum Informacyjnego- 4 stanowiska komputerowe- w bibliotece szkolnej

2007

Uzyskanie certyfikatu „Szkoła bez Przemocy”

2008

Doposażenie pracowni komputerowej w nowe komputery z funduszy unijnych

2008- 2010

Funkcjonowanie przy szkole-Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, pod patronatem Siedleckiego Centrum Edukacyjnego

2009

Termomodernizacja budynku szkolnego, odnowa elewacji, wymiana okien i drzwi, pokrycie dachowe

2009

Wygospodarowanie nowego pomieszczenia na bibliotekę szkolną; modernizacja biblioteki

2009

Uzyskanie certyfikatu udziału w ogólnopolskim konkursie „Owoce, warzywa i soki są na 5”; wyróżnienie w konkursie, jako jedna z trzech szkół w województwie dolnośląskim

2009

Modernizacja gabinetu pedagoga i sekretariatu

2009

Uzyskanie, po raz kolejny, certyfikatu „Bezpieczna Szkoła”

2009

Uroczyste otwarcie kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012”

2010

Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w ramach programu „Radosna szkoła”- utworzenie kącika zabaw

2010

Otwarcie nowoczesnej pracowni przyrodniczej, utworzonej dzięki udziałowi szkoły w projekcie unijnym „Dolnośląska szkoła liderem zmian w polskim systemie edukacji”

 

Wiele różnych inwestycji szkoła zawdzięcza bardzo dobrze układającej się współpracy z panem Burmistrzem Leszkiem Leśko i Radą Gminy.

 

Zdjęcie

Szkoła przed remontem